Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví), tedy záznam majetku a závazků, příjmů a výdajů, je důležitá pro stanovení základu daně a poté i pro výpočet daně z příjmů fyzických osob. Daňovou evidenci upravuje zákon o dani z příjmu fyzických osob, který se však zmiňuje jen o obsahu daňové evidence, ale formu a způsob vedení účetnictví nechává na poplatníkovi. Je jen na něm, jestli zvolí speciální počítačový program vedení účetnictví, povede ručně psané deníky nebo vystačí se záznamy v Excelu.

Rádi vám pomůžeme.

Při zpracování daňových přiznání klademe důraz na zpracování variant a daňovou optimalizaci. Při vedení účetnictví používáme ekonomický program Pohoda.

 

Počet položek v peněžním deníku

Do 100 položek

18,- Kč/položka

Od 101 – do 200 položek

17,- Kč/položka

Od 201 položek

16,- Kč/položka

Plátci DPH

+ 10% z celkové měsíční částky

Rekonstrukce účetnictví položky dle sazebníku

+1000,- jednorázový poplatek

Daňová přiznání, přehled pro OSSZ, přehled pro ZP, doprava dokladů v ceně

 

Ceny uvedené v tabulce berte, prosím, pouze jako orientační (jde o maximální částky).

Reálnou výši ceny ovlivňuje náš individuální přístup ke každému klientovi a fakt, že si účtujeme platby pouze za skutečně odvedenou práci.