603 519 751 duopam.sro@tiscali.cz

Daňová evidence

Rádi vám pomůžeme.

Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví), tedy záznam majetku a závazků, příjmů a výdajů, je důležitá pro stanovení základu daně a poté i pro výpočet daně z příjmů fyzických osob. Daňovou evidenci upravuje zákon o dani z příjmu fyzických osob, který se však zmiňuje jen o obsahu daňové evidence, ale formu a způsob vedení účetnictví nechává na poplatníkovi. Je jen na něm, jestli zvolí speciální počítačový program vedení účetnictví, povede ručně psané deníky nebo vystačí se záznamy v Excelu.

Při zpracování daňových přiznání klademe důraz na zpracování variant a daňovou optimalizaci. Při vedení účetnictví používáme ekonomický program Pohoda.

Cena dle počtu položek v peněžním deníku

  • Do 100 položek                                18,- Kč/položka
  • Od 101 – do 200 položek                 17,- Kč/položka
  • Od 201 položek                                16,- Kč/položka
  • Plátci DPH                                       + 10% z celkové měsíční částky
  • Rekonstrukce účetnictví položky dle sazebníku                +1000,- jednorázový poplatek
  • Daňová přiznání, přehled pro OSSZ, přehled pro ZP, doprava dokladů v ceně

Ceny uvedené výše berte, prosím, pouze jako orientační (jde o maximální částky).

Reálnou výši ceny ovlivňuje náš individuální přístup ke každému klientovi a fakt, že si účtujeme platby pouze za skutečně odvedenou práci.

Adresa

Nádražní 21
702 00 Ostrava

Email

duopam.sro@tiscali.cz