Zpracujeme pro vás:

  • silniční daň
  • majetkovou daň
  • spotřební daň

Provedeme vyúčtování:

  • daně ze závislé činnosti
  • srážkové daně
  • II. pilíře důchodového pojištění