603 519 751 duopam.sro@tiscali.cz

Podvojné účetnictví

Účetnictví zpracováváme v ekonomickém programu Pohoda.

Podvojné účetnictví (dnes účetnictví) zaznamenává podnikatelskou činnost. Nevychází však z příjmů a výdajů, ale z daňově uznatelných výnosů a nákladů. Vedení účetnictví je pro vás povinné, jste-li právnická osoba podnikající na území ČR, jste-li fyzická osoba, jež překročila v minulém kalendářním roce obrat 25 mil. Kč nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Eventuelně můžete vést účetnictví dobrovolně.

Na rozdíl od daňové evidence má podvojné účetnictví poměrně přesně daná pravidla vedení účetnictví, co, kdy, kde a jak je třeba evidovat, zpracovat, odevzdat.

Na rozdíl od daňové evidence je vedení účetnictví poměrně obtížný úkol, proto vám nabízíme své síly a zkušenosti. Zpracujeme pro vás všechny potřebné dokumenty, pohlídáme důležité termíny a v případě zájmu navrhneme inovace, zjednodušení nebo možné úspory ve vedení účetnictví. Co se týče daňového přiznání, nabídneme vám více variant, při zohlednění možné daňové optimalizace.

Počet položek zaúčtování MD/D

  • Do 100 položek                                25,- Kč/položka
  • Od 101 – do 200 položek                 24,- Kč/položka
  • Od 201 položek                                23,- Kč/položka
  • Zpracování roční uzávěrky 1/12 ze součtu plateb za celý rok
  • Plátci DPH                                       + 10% z celkové měsíční částky
  • Rekonstrukce účetnictví položky dle sazebníku                +5000,- jednorázový poplatek
  • Daňové přiznání, přehled pro sociální pojištění, přehled pro zdravotní pojištění, doprava dokladů v ceně.

Sleva: Klient dodá doklady sám – sleva 2,- Kč na položce.

Stanovení konkrétní ceny ovlivňuje kromě individuálního přístupu ke každému klientovi také fakt, že účtujeme výhradně částky za skutečně odvedenou práci. Proto berte, prosím, ceny uvedené v tabulce jako orientační (maximální).

Adresa

Nádražní 21
702 00 Ostrava

Email

duopam.sro@tiscali.cz